Διαφήμιση στον ΑΣΜΟΔΑΙΟ


  • Η διαφήμιση στον Ασμοδαίο είναι διαχρονική όπως και η ύλη του, το κάθε άρθρο περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο μια διαφήμιση και αυτή είναι για πάντα
  • Η διαφήμιση στον Ασμοδαίο δεν λειτουργεί με τα κλικ.
  • Η διαφήμιση στα άρθρα του Ασμοδαίου μπορεί να τροποποιηθεί και να αλλάξει απο τον διαφημιζόμενο όποτε και όσες φορές το επιθυμεί  - αφού η διαφήμιση είναι για πάντα.
  • Η διαφήμιση στα άρθρα του Ασμοδαίου είναι στα 10€/ άρθρο και η κάθε τροποποίηση - αλλαγή στα 5€ /άρθρο. (ελάχιστος αριθμός άρθρων 20)
*Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email : asmodaios.blog@gmail.com

Πάντα με την αγάπη που ξέρετε! Ian 

Σχόλια