Τι είναι αυτό το πλέγμα στον ωκεανό; όταν η φύση ξεπερνά τον ανθρώπινο νου!!!


Μερικές φορές σε μεγάλες εκτάσεις νερού, τα κύματα διασταυρώνονται. Όταν λοιπόν συναντά το ένα το άλλο, τα συστήματα αυτά σχηματίζουν κορυφές διπλάσιες σε ύψος και κοίλα διπλάσια σε βάθος. 

Το φαινόμενο ονομάζεται Cross sea. Η ναυσιπλοΐα είναι από δύσκολη μέχρι αδύνατη σε τέτοια κύματα. Στην παραπάνω φωτογραφία στο Île de Ré, έναν νησί στις ακτές του Ατλαντικού στην Γαλλία, τα κύματα φαίνονται να συναντώνται σε ορθή γωνία.

Το φαινόμενο Cross Sea

Μια εγκάρσια θάλασσα (αναφέρεται επίσης ως τετράγωνη θάλασσα ή τετράγωνα κύματα ) είναι μια θαλάσσια κατάσταση ωκεάνιων κυμάτων που δημιουργούνται από τον άνεμο και σχηματίζουν μη παράλληλα κυματικά συστήματα. Οι διασταυρούμενες θάλασσες έχουν μεγάλη κατευθυντική εξάπλωση. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν τα κύματα νερού από ένα μετεωρολογικό σύστημα συνεχίζονται παρά τη μετατόπιση του ανέμου . Τα κύματα που δημιουργούνται από τον νέο άνεμο τρέχουν υπό γωνία με τον παλιό.

Δύο μετεωρολογικά συστήματα που είναι μακριά το ένα από το άλλο μπορεί να δημιουργήσουν μια διασταύρωση όταν τα κύματα από τα συστήματα συναντηθούν σε ένα μέρος μακριά από κάποιο από τα μετεωρολογικά συστήματα. Μέχρι να διαλυθούν τα παλαιότερα κύματα, μπορεί να παρουσιάσουν θαλάσσιο κίνδυνο. 

Αυτή η θαλάσσια κατάσταση είναι αρκετά συνηθισμένη και ένα μεγάλο ποσοστό ατυχημάτων πλοίων έχει βρεθεί να συμβαίνει σε αυτήν την κατάσταση. Τα σκάφη τα πηγαίνουν καλύτερα σε μεγάλα κύματα όταν είναι κάθετα στα κύματα. Σε μια διασταυρούμενη θάλασσα, τα σκάφη είναι πιο πιθανό να χτυπηθούν με επικίνδυνο τρόπο.

Με την αγάπη που ξέρετε! Ian 

Το άρθρο το βρήκα εδώ:3otiko.blogspot.com

Σχόλια