ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝΗ αλληλουχία συμβόλων, γραμμάτων και αριθμών αποθαρρύνει πολλούς οδηγούς από το να ανατρέξουν στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματός τους. Εκεί, όμως, κρύβονται ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες.

Ένα από τα έγγραφα που πρέπει να φέρει μαζί του κάθε πολίτης που κάθεται πίσω από το τιμόνι είναι η άδεια κυκλοφορίας, η οποία είναι γεμάτη αριθμούς, γράμματα, σύμβολα κ.ο.κ.

Η άδεια κυκλοφορίας βρίθει από χρήσιμες πληροφορίες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις εκπομπές διοξειδίων του άνθρακα, ένα στοιχείο που εφόσον το γνωρίζουμε μπορούμε να υπολογίσουμε τα Τέλη Κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (σ.σ. πρώτη ταξινόμηση από 1/11/2010) όπως και το αν έχει ελεύθερη πρόσβαση στο Δακτύλιο.

Μεταξύ άλλων, αναγράφονται και οι φορολογίσιμοι ίπποι (σ.σ. δεν έχουν σχέση με την ιπποδύναμη) οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη από τις ασφαλιστικές για να γίνει η τιμολόγηση του οχήματος.

Η πληθώρα, ωστόσο, κωδικών προκαλεί σύγχυση στους οδηγούς, οι οποίοι πολλές φορές δεν μπαίνουν στον κόπο να αποκωδικοποιήσουν την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός τους. Κάτι το οποίο θα κάνουμε εμείς για αυτούς.

- A Αριθμός κυκλοφορίας

- B Ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος

- C Ονομαστικά στοιχεία:

- C.1 Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας

- C.1.1 Επώνυμο ή επωνυμία επιχείρησης

- C.1.2 Μικρό όνομα ή ονόματα ή αρχικά (κατά περίπτωση)

- C.1.3 Διεύθυνση στο κράτος-μέλος που εκδίδει την άδεια κυκλοφορίας κατά τη στιγμή έκδοσης του εγγράφου

- C.4 Μνεία του γεγονότος, ότι ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

i) Είναι κύριος του οχήματος

ii) Δεν είναι κύριος του οχήματος

iii) Δεν πιστοποιείται από την άδεια κυκλοφορίας ως ο κύριος του οχήματος

- D Όχημα

- D.1 Μάρκα

- D.2 Τύπος

- Παραλλαγές (εφόσον υπάρχουν)

- Έκδοση (εφόσον υπάρχει) D.3 Εμπορική (-ές) ονομασία (-ες)

- E Αριθμός αναγνώρισης οχήματος

- F Μάζα:

- F.1 Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (εκτός μοτοσικλετών)

- F.2 Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία στο κράτος μέλος που έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφοράς

- F.3 Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου συνδυασμού εν λειτουργία στο κράτος μέλος που έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας

- G Μάζα του οχήματος εν κυκλοφορία με το αμάξωμα και με το σύστημα ζεύξης στην περίπτωση ρυμουλκού οχήματος, κατηγορίας πλην της Μ1

- H Διάρκεια ισχύος της άδειας (όπου προβλέπεται)

- I Ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας στην οποία αναφέρεται η παρούσα άδεια

- J Κατηγορία του οχήματος

- K Αριθμός έγκρισης τύπου (όπου προβλέπεται)

- L Αριθμός αξόνων

- M Μεταξόνιο (σε mm)

- O Μέγιστη τεχνικά επιτρεπτή ρυμουλκούμενη μάζα:

- O.1 Με συστήματα πέδησης (Kg)

- O.2 Χωρίς συστήματα πέδησης (Kg)

- P Κινητήρας:

- P.1 Κυλινδρισμός του κινητήρα (σε cm3)

- P.2 Μέγιστη ωφέλιμη ισχύς (KW) P.3 Τύπος καύσιμου ή πηγή ενέργειας του κινητήρα

- P.4 Στροφές κινητήρα της P.2 (min -1)

- P.5 Αριθμός ανγνώρισης του κινητήρα

- Q Λόγος ισχύς/ βάρους (KW/kg) (μόνο για μοτοσικλέτες)

- R Χρώμα του οχήματος

- S Αριμός θέσεων

- S.1 Αριθμός θέσεων για καθήμενους, του οδηγού συμπεριλαμβανομένου

- S.2 Αριθμός θέσεων για όρθιους (όπου προβλέπεται)

- T Μέγιστη ταχύτητα (km/h) (μόνο για L)

- U Στάθμη θορύβου:

- U.1 Εν στάσει [σε >dB(A)]

- U.2 Στροφές κινητήρα (min -1)

- U.3 Εν κινήσει (όταν περνά) [dB(A)]

- V Καυσαέρια:

- V.6 Διορθωμένος συντελεστής απορρόφησης προκειμένου για Diesel (m-1)

- V.7 CO2 (g/km)

- V.9 Ένδειξη περιβαλλοντικής κατηγορίας έγκρισης ΕΚ: αναγραφή της έκδοσης της εφαρμοστέας δυνάμει της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ ή της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ

- W Χωρητικότητα δεξαμενής (-ών) καυσίμου (lt)


ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


- 1 Όνομα πατρός

- 2 Ποσοστό συνιδιοκτησίας

- 3 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

- 4 Ημερομηνίας πρώτης άδειας στην Ελλάδα

- 5 Κωδικός εργοστασίου

- 6 Κωδικός τύπου

- 7 Είδος οχήματος

- 8 Χρήση

- 9 Κωδικός καυσίμου

- 10 Φορολογίσιμη Ισχύς

- 11 Κωδικός χρώματος

- 12 Οδηγία πέδησης

- 13 Σχήμα αμάξης

- 14 Οπίσθιος πρόβολος (σε mm)

- 15 Τύπος αμάξης

- 16 Τροχοί (Αριθμός)

- 17 Ελαστικά

- 18 ΦΠR/ ΦΠρ (kg)

- 19 Ωφέλιμη μάζα (kg)

- 20 Ωφέλιμη μάζα συρμού (kg)

- 21 Μάζα συρμού εν κυκλοφορία (kg)

- 22 Προηγούμενος αριθμός κυκλοφορίας στην Ελλάδα

- 23 Έδρα

- 24 Ειδικός αριθμός δικαιώματος

- 25 Διαστάσεις αμάξης (mm)

- 26 Αριθμός Βιβλιαρίου Μεταβολών

- 27 Ολικές διαστάσεις συρμού (mm)

- 28 Είδος αμάξης


Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι αν θέλουμε να ενημερωθούμε για την ισχύ του αυτοκινήτου μας πρέπει να καταφύγουμε στο P.2 «Μέγιστη ωφέλιμη ισχύς του κινητήρα (kW)».

Η ισχύς, ωστόσο, στην άδεια κυκλοφορίας αποτυπώνεται σε kW. Αν θέλουμε να μάθουμε την αντιστοιχία σε PS (ίππους) τότε κάνουμε την πράξη kW x 1,36. Αν για παράδειγμα αναγράφονται 96 kW, τότε η ιπποδύναμη είναι 130,56 PS.


 

Σχόλια