Θυρεοειδοπάθειες και διαταραχές περιόδου


Ο θυρεοειδής αδένας αποτελεί το μεγαλύτερο ενδοκρινή αδένα του ανθρώπινου σώματος, που εντοπίζεται στο πρόσθιο μέρος του λαιμού πάνω από την τραχεία. Είναι υπεύθυνος για την παραγωγή ορμονών, οι οποίες καθορίζουν τη σωστή λειτουργία του σώματος, επηρεάζουν κάθε τύπο κυττάρων και βοηθούν στην παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, με σκοπό τη διατήρηση της ζωής.

Γράφει ο Dr. Κυριάκος Τίγκας, M.D.
Χειρουργός Γυναικολόγος – Μαιευτήρας

Τυχόν διαταραχές στη λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση Θυρεοειδοπαθειών. Στις Θυρεοειδοπάθειες συγκαταλέγεται ο Υποθυρεοειδισμός, ο Υπερθυρεοειδισμός, η Αυτοάνοση Θυρεοειδίτιδα Hashimoto, η Νόσος Graves, καθώς και ο Υποκλινικός Υποθυρεοειδισμός.

Τα συμπτώματα μέσω των οποίων παρουσιάζονται τα νοσήματα του θυρεοειδούς αδένα ποικίλλουν σημαντικά από άτομο σε άτομο και τείνουν να αναπτύσσονται σταδιακά, με συνέπεια να διχάζουν, πολλές φορές, ασθενείς και γιατρούς.

Οι διαταραχές στην έμμηνο ρύση αποτελούν μία ένδειξη με την οποία μπορεί να εκδηλωθούν οι Θυρεοειδοπάθειες.

Η συσχέτιση του Θυρεοειδούς αδένα με τις Διαταραχές περιόδου

Ο κύκλος της περιόδου των γυναικών ξεκινάει από την πρώτη ημέρα της εμμήνου ρύσεως και τελειώνει την πρώτη ημέρα της επόμενης περιόδου. Η ιδανική διάρκεια που επιθυμούμε να έχει αυτός ο κύκλος είναι περίπου 28 ημέρες +/-2 (26-30). Παρά ταύτα, μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογικός, υπό προϋποθέσεις, όταν η διάρκεια του κυμαίνεται από 21 έως 35 ημέρες.

Οι διαταραχές περιόδου μπορεί να οφείλονται σε διάφορα αίτια. Συνηθέστερα, η ευθύνη μετατοπίζεται στις ορμονικές ανισορροπίες ή/και σε οργανικά προβλήματα. Οι παθήσεις του θυρεοειδούς επιφέρουν ορμονικές ανισορροπίες στο γυναικείο οργανισμό, οι οποίες συνεπάγονται την παρουσία διαταραχών στην περίοδο.

Οι ορμόνες της γυναίκας, με την ύπαρξη ή την ανυπαρξία τους, με την επιθυμητή ή ανεπιθύμητη ποσοτική τους παρουσία, με την ισορροπία ή ανισορροπία τους, καθορίζουν το αν θα είναι ομαλή ή ανώμαλη η περίοδος.

Λόγου χάρη, η αυξημένη διάρκεια περιόδου, με περισσότερη ροή αίματος (μηνορραγία) που εμφανίζεται πιο συχνά από το φυσιολογικό, μπορεί να είναι ένδειξη Υποθυρεοειδισμού. Αντιθέτως, όταν μεσολαβεί αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη έμμηνο ρύση ή αυτή διαρκεί λιγότερες ημέρες από ό,τι θα έπρεπε, τότε πιθανόν η γυναίκα να εμφανίζει Υπερθυρεοειδισμό.

Αποκατάσταση της ομαλότητας του Έμμηνου κύκλου μέσω της Θεραπευτικής αντιμετώπισης των Παθήσεων του Θυρεοειδούς Αδένα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επαναφορά της ομαλότητας της περιόδου των γυναικών αποτελεί η διερεύνηση και εξάλειψη των πραγματικών αιτιών που τη διατάραξαν. Αν ανιχνευθεί ως αίτιο που ευθύνεται για την εμφάνιση διαταραχών στην έμμηνο ρύση κάποια νόσος του θυρεοειδούς αδένα, τότε ο θεράπων ιατρός θα προβεί στην εξατομικευμένη εξάλειψη του εκάστοτε προβλήματος, εφαρμόζοντας ορισμένα στάδια.

Εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις για την ανίχνευση των Θυρεοειδοπαθειών

Αρχικά, λαμβάνεται ένα πλήρες επιγενετικό ιστορικό, στο οποίο καταγράφονται οι διατροφικές συνήθειες των γυναικών, ο βαθμός της σωματικής άσκησης, καθώς και η τυχόν λήψη φαρμάκων. Με λήψη αίματος, σιέλου, ούρων, κοπράνων, διενεργούνται Βιοχημικές, Ορμονικές και Εξειδικευμένες Μεταβολικές εξετάσεις.

Πρόκειται για εξετάσεις που απεικονίζουν πλήρως τη λειτουργία του θυρεοειδούς, και αξιολογούν το σύνολο των βιοχημικών δεικτών, εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο εσφαλμένης διάγνωσης. Καταγράφουν τις μεταβολικές λειτουργίες του οργανισμού μας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε όλα τα κλινικά συμπτώματα και καθιστούν ορατή την οποιαδήποτε παρέκκλιση ή δυσλειτουργία. Έτσι, μπορούν να εντοπίσουν τα πραγματικά αίτια που συνέτειναν στην απώλεια της ομοιόστασης του οργανισμού και ακολούθως στην εμφάνιση των Νοσημάτων του Θυρεοειδούς Αδένα.

Εκπόνηση εξατομικευμένων πρωτοκόλλων Θεραπείας

Βάσει του συνόλου των διαγνωστικών ευρημάτων, παρέχεται στη γυναίκα το κατάλληλο εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο, το οποίο καθορίζεται με κριτήριο πολλαπλές παραμέτρους, όπως η ηλικία, η συνολική κατάσταση της υγείας της ασθενούς και η υποκείμενη αιτία του προβλήματος. Πρόκειται για θεραπευτικά πρωτόκολλα που αποβλέπουν στην εξάλειψη των αιτιών της εκάστοτε Θυρεοειδοπάθειας και στην επαναρρύθμιση του θυρεοειδούς αδένα. Μετέπειτα, η αποκατάσταση της ομαλότητας του κύκλου της περιόδου επέρχεται ως φυσικό επακόλουθο.

Η εύρυθμη λειτουργία του θυρεοειδούς μπορεί να υποστηριχθεί με αλλαγές που αφορούν στον τρόπο ζωής, στη διατροφή και στη λήψη των κατάλληλων μικροθρεπτικών και μακροθρεπτικών συστατικών. Ακολούθως, μπορούν να εκπονηθούν σύγχρονες θεραπείες που βασίζονται στο συνδυασμό θεραπευτικών πρωτοκόλλων μικρο-και μακροθρεπτικών συστατικών.

Ενίοτε, μπορεί να χορηγηθεί ένα εξατομικευμένο είδος διατροφολογικής προσέγγισης που προσεγγίζει τις διατροφικές ανάγκες των ατόμων, με γνώμονα τις μεταβολικές και γενετικές τους ιδιαιτερότητες (Διατροφή Ακριβείας). Με αυτές τις μεθόδους, εφοδιάζεται ο οργανισμός με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, επιτυγχάνεται η ρύθμιση των νευροδιαβιβαστών, ενώ, μέσω του εμπλουτισμού της διατροφής με τροφές που ασκούν αντιφλεγμονώδη δράση, μπορεί να επανέλθει σταδιακά ο θυρεοειδής στην πρότερη υγιή του κατάσταση.

Ο Ιατρός, ταυτόχρονα, μπορεί να υποδείξει τη χορήγηση πρωτοκόλλων που στοχεύουν στην επαναφορά της ορμονικής ισορροπίας του οργανισμού, με φυσικό τρόπο. Έτσι, μπορούν αφενός να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι διαταραχές περιόδου κι αφετέρου να ρυθμιστούν πλήρως τα επιθυμητά επίπεδα των ορμονών μας, «αγγίζοντας» μάλιστα τα βέλτιστα (optimal).

Τα αποτελέσματα και οφέλη των Εξατομικευμένων Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων

Η επιτυχία των συγκεκριμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων έγκειται στην επαναφορά της Ορμονικής ισορροπίας και των λειτουργικών συστημάτων του οργανισμού. Οι θεραπείες αυτές δεν προϋπάρχουν. Είναι αυστηρά εξατομικευμένες.

Η αποκατάσταση της ορμονικής ισορροπίας και της εύρυθμης κυτταρικής λειτουργίας, μέσω της εξάλειψης των βαθύτερων αιτιών της νόσου, συντείνουν στην επαναφορά του μεταβολισμού, στη σωστή ρύθμιση του σωματικού βάρους, στη βελτίωση της διάθεσης, στην αύξηση των επιπέδων ενέργειας και προπάντων στην επαναφορά της ομαλότητας του έμμηνου κύκλου, χωρίς τη λήψη συνθετικών  χημικών και φαρμακευτικών ουσιών.

Οι ασθενείς που υπόκεινται σε αυτού του είδους τις θεραπευτικές αγωγές βλέπουν σταδιακά την υγεία τους να βελτιώνεται και την ποιότητα ζωής τους να αυξάνεται.

Με την αγάπη που ξέρετε! Ian 
Πηγή:functionalmedsystem.com

Σχόλια